Bezpłatny dojazd do klienta na terenie Warszawy - przed i po naprawie

Zadzwoń

Godziny otwarcia

8:00 - 18:00

Dyplomy

Szkolenia przygotowują do zdawania egzaminów upoważniających do otrzymania certyfikatów Microsoft. Zajęcia na szkoleniach prowadzone są przez autoryzowanych trenerów posiadających tytuł Microsoft Certified Trainer.

MS-2285 Installing, Administering, and Configuring Microsoft Windows XP Professional

Cel szkolenia:
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu administrowania systemem Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności niezbędnych do instalacji, zarządzania i utrzymania systemu Microsoft Windows XP Professional. Poznanie elementów ułatwiających codzienną obsługę Microsoft Windows XP Professional.

MS-2261 Supporting Users Running Microsoft Windows XP Desktop Operating Systems

Cel szkolenia:
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu administrowania systemem Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności niezbędnych do instalacji, zarządzania i utrzymania systemu Microsoft Windows XP Professional. Przedstawienie dostępnych sposobów komunikacji i zasad konfiguracji systemu Microsoft Windows XP Professional do pracy w sieci. Poznanie elementów wpływających na pracę systemu oraz ułatwiających codzienną obsługę Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów związanych z pracą systemu..

MS-2262 Supporting Users Running Applications on Microsoft Windows XP

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi wspieranie użytkowników pracujących z aplikacjami w Microsoft Windows XP. Zdobycie umiejętności pozwalających na wykrywanie i rozwiązywanie problemów z podstawowymi aplikacjami wykorzystywanymi na stacjach klienckich z systemem Windows XP.

MS-5115 Installing and Configuring the Windows Vista Operating System

Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Windows Vista. Zdobycie umiejętności pozwalających na przeprowadzenia instalacji oraz migracji do Windows Vista. Nauczenie podstawowych czynności w pracy z systemem Windows Vista. Zapoznanie z konfiguracją przeglądarki internetowej.

MS-5116 Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications

Cel szkolenia:
Zapoznanie z konfiguracją aplikacji i narzędzi w systemie Windows Vista. Zdobycie umiejętności pozwalających na konserwacje i optymalizację systemu operacyjnego Windows Vista. Nauczenie konfiguracji aplikacji Windows Vista Media oraz aplikacji produkcyjnych Windows Vista. Zapoznanie z ustawieniami Windows Vista do pracy na komputerach przenośnych i komputerach Tablet PC.

MS-2392 Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie z modelami warstwowymi OSI i TCP/IP. Nauczenie zasad adresowania hostów w sieciach opartych o TCP/IP. Zdobycie umiejętności tworzenia sieci, podsieci i nadsieci. Zapoznanie ze sposobami przyznawania adresów IP. Nauczenie sposobów przechwytywania ruchu sieciowego. Zapoznanie ze sposobami rozpoznawania nazw w sieciach TCP/IP.

MS-2396 Implementacja, zarządzanie i konserwacja infrastruktury sieciowej w Windows 2003 Server: usługi sieciowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi usługami sieciowymi. Nauczenie konfiguracji i zarządzania usługą DHCP. Zdobycie umiejętności związanych z konfiguracją i zarządzaniem usługami odpowiedzialnymi za rozpoznawanie nazw. Zapoznanie z trasowaniem i jego rolą w infrastrukturze sieciowej. Nauczenie konfiguracji dostępu zdalnego do sieci. Zdobycie umiejętności pozwalających na zabezpieczenie ruchu w sieci.

MS-2396 Implementacja, zarządzanie i konserwacja infrastruktury sieciowej w Windows 2003 Server: usługi sieciowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi usługami sieciowymi. Nauczenie konfiguracji i zarządzania usługą DHCP. Zdobycie umiejętności związanych z konfiguracją i zarządzaniem usługami odpowiedzialnymi za rozpoznawanie nazw. Zapoznanie z trasowaniem i jego rolą w infrastrukturze sieciowej. Nauczenie konfiguracji dostępu zdalnego do sieci. Zdobycie umiejętności pozwalających na zabezpieczenie ruchu w sieci.